Dansk Ulandsbistand

Dette forløb beskæftigede sig med den danske ulandsbistands sammentænkning af handel og udvikling samt hvilke problemstillinger der knytter sig hertil. Læs Policy-Papiret her