Policy-papirer

Alle PolicyForums forløb munder ud i et policy-papir, der både opsummerer hovedpointer fra studieturen til virkeligheden og kommer med konkrete policy-anvisninger. På denne side kan du klikke dig ind og læse policy-papirer fra tidligere PolicyForum-forløb.