EFTERÅR 2017

FORÅR 2017

EFTERÅR 2016

 

FORÅR 2016

Kunstig Intilligens og robotter – muligheder og udfordringer

 

Hvad er god ligestillingspolitik

 

Flygtninge i arbejde

 

Stigende medicinudgifter – en bombe under den danske velfærdsstat?

 

Forløb for forårssemestret 2012