Bliv aktiv

Du har flere forskellige muligheder for at aktivere dig i Policyforum, med forskellige grader af engagement. Som udgangspunkt er Policyforums projektforløb et tilbud til dig om at gå i dybden med emner du synes er spændende, og hvor du får mulighed for at løse en konkret case.

Forløbsdeltager
Som forløbsdeltager indgår du i en gruppe af ca. 15 studerende fra SAMF som deltager i et ca. 5 uger langt forløb. Det kan være, at du er i gang med at skrive din bacheloropgave, og har behov for at diskutere et emne med andre studerende, eller også er du blot interesseret i et de emner der tilbydes på nogle af Policyforums projektforløb og har behov for at gå i dybden med konkrete cases som supplement til den teoribaserede undervisning på studiet.

Et forløb kræver, at deltageren møder op ca. 6 gange i løbet af de 5 uger, afhængigt af det konkrete forløbs udformning. Der vil ligeledes være noget baggrundslitteratur til research og fordybelse som læses og diskuteres med gruppen. Man skal helst være i stand til at dukke op til alle møderne, da en del kan gå tabt, hvis man misser flere af disse. Det forventes, at man deltager i debatten og engagerer sig i forløbet, således sikrer vi et godt forløb med kvalificerede diskussioner.

Som en del af projektgruppen har man ligeledes mulighed for at melde sig til gruppen af ansvarlige for udformning artikler eller andre produkter, som kan lægges på hjemmesiden eller udgives i studieblade/fagblade. Derudover har man mulighed for at melde sig som referent, der tager referat under mødet og bagefter sammenfatter en kort tekst, til brug for det endelig opsamlende produkt sidst i forløbet.
Projektforløbene vil blive slået op her på hjemmesiden, og bliver ligeledes sendt ud til vores netværk – så sørg for at du står på mailinglisten.

Forløbskoordinatorer
Bag et hvert forløb i PolicyForum er en gruppe af ca. 2-4 forløbskoordinatorer. Forløbskoordinatorerne står for at lægge de overordnede rammer for forløbet. Dette består i at vælge den overordnede problemstilling, som er så tilpas bred, at de 15 forløbsdeltagere kan vælge 3-4 underemner, de selvstændig kan arbejde videre med i mindre grupper. Typisk begynder forløbskoordinatorerne at planlægge forløbet en lille måned før forløbet starter. Dette indledende arbejde består i at lave mødeaftaler med de akademikere og praktikere, som forløbskoordinatorerne finder interessante at mødes med.

Hvis møderne foregår på CSS, sørger forløbskoordinatorerne for at booke mødelokale, bestille kaffe hos Cafe Kommunen og indkøb af øl/vin-gave til akademikeren eller praktikeren hos fx studenterforeningen KØS. Hvert forløb har et budget på 1000 kr. som kan bruges på kaffe og snacks til møderne samt ølgaver til praktikerne og akademikerne. Forløbskoordinatorerne sørger for at bestille kaffe og købe snacks og gaver til møderne. Kvitteringerne gemmes og sendes fx som et billede til foreningens kasserer, hvorefter udlægget refunderes.

Op til forløbs-start afholdes en intro-aften, som arrangeres af PolicyForums bestyrelse. Til denne aften skal forløbskoordinatorerne have skrevet 200-300 om forløbet, hvor de beskriver den overordnede problemstilling og kan komme med et tentativt bud på, hvilke akademikere og praktikere som det kunne være interessant at møde i forløbet. Dette sendes til PolicyForums bestyrelse, så skrivet kan blive lagt på foreningens hjemmeside www.policyforum.dk. Der forberedes ligeledes et 3-5 siders slideshow, som skal bruges til intro-aftenen, hvor forløbet præsenteres for de kommende forløbsdeltagere.

Under møderne i forløbet er en af forløbskoordinatorerne mødeansvarlig og leder af mødet. Et møde med en akademiker eller praktiker varer typisk en time, hvor den første halve time består af et oplæg fra akademikeren eller praktikeren, mens den næste halve time består af en Q/A-session. Op til mødet kan forløbskoordinatorerne facilitere en fælles forberedelse for hele gruppen fx ved at lægge et spørgemanuskript op i en fælles dropbox. Her skal alle de enkelte grupper i forløbet skrive et par spørgsmål ind i arket. Koordinatorerne kan printe spørgemanuskriptet ud og have med til mødet, hvor det kan være til inspiration til Q/A-sessionen.

Et PolicyForum forløb består typisk af fem møder over fem uger. Det første møde er en faglig introduktionsaften. Her holder forløbskoordinatorerne et oplæg eller to omkring et emne, der relaterer sig til den fælles problemstilling. Efter koordinatorerne har holdt deres oplæg faciliterer koordinatorerne en fælles snak, hvor alle deltagerne fortæller hvem de er og hvilket studie de kommer fra. Herefter skal deltageren komme med et emne eller to, som vedkommende godt kunne tænke sig at fordybe sig yderligere i. Forløbskoordinatorerne skriver alle emnerne op på en tavle, og når alle deltagerne har fortalt, hvad de gerne vil fordybe sig yderligere i, faciliterer koordinatorerne en gruppedannelse, hvor der skal findes en 3-4 grupper, der kan arbejde videre med deres selvvalgte problemstilling. Grupperne skal til næste møde forberede et oplæg ledsaget af et powerpoint-show af  ti minutters varighed om den valgte problemstilling. De forskellige gruppers arbejde og oplæg danner rammerne for det andet møde i forløbet, hvor fokus er på faglig fordybelse indenfor en række selvvalgte problemstillinger.

Efter de første to møder er det tid til de ca. tre møder med akademikerne og praktikerne. Hvis koordinatorerne finder det relevant og tidsmæssigt muligt, kan man dog sagtens arrangere flere møder. Efter de fem uger afsluttes forløbene med et fælles afslutningsarrangement, hvor alle PolicyForum-forløbene mødes. Afslutningsarrangementet arrangeres af PolicyForums bestyrelse og til denne aften skal hvert forløb have forberedt et oplæg og et powerpoint-show, som opsummerer hvilke problemstillinger forløbet har arbejdet med og hvad gruppens policy-anbefalinger er. Herefter er der fælles middag og hygge, hvor alle deltagere skal have en ret med til en fælles buffet. Forløbet afsluttes også med at gruppen i fællesskab skriver et Policypaper, hvor baggrunden for forløbet bliver opridset, de centrale problemstillinger bliver identificeret og papiret slutter af med gruppens policy-anbefalinger, som skal løse disse problemstillinger. Policypaperet er typisk 3-5 sider langt.

Medlem af Policyforum netværket
Her har du mulighed for at følge med i Policyforums projekter og arrangementer helt uforpligtende. Du vil løbende blive opdateret på mail med de seneste nyheder, blive inviteret til de nyeste projektforløb og arrangementer og altid have mulighed for at komme med input eller idéer til spændende projektforløb.

Du kan blive en del af netværket ved at skrive dit navn og e-mailadresse til info@policyforum.dk eller udfyld nedenfor – dobbelttjek din mailadresse.