Efterår 2016 - SU og Uddannelse

Med udgangspunkt i SU-udspillet i regeringens 2025-plan undersøger forløbet det nuværende danske SU-systems styrker og svagheder. Udgifterne til SU de senere år er steget massivt, og flere tænketanke samt Produktivitetskommissionen har anbefalet, at systemet bør ses efter i sømmene. Dette forløb vil gå i dybden med, om en ændring af SU-systemet vil få alvorlige konsekvenser for ulighed og gennemførelse, eller om der i virkeligheden er en vis fornuft i at ændre det.