Ideen bag

Hvem er vi?
Et netværk af studerende inden for de samfundsfaglige studieretninger, som ønsker at diskutere og fordybe sig i konkrete politiske problemstillinger uden for universiteternes mure. Foreningens hovedarbejde er at arrangere projektforløb, hvor studerende i en begrænset periode fordyber sig i en problemstilling for til sidst at mødes og diskutere den med en praktiker.

Kort historie
Idéen blev formet på statskundskab i efteråret 2011. Foreningen skulle fungere som et supplement til engagerede samfundsfaglige studerendes undervisning. Omgangstonen er uformel og afslappet, men et stærkt engagement og ønsket om ny og praktisk viden driver foreningen. Vi stræber efter en mere virkelighedsnær anvendelse af faglighed.

I foråret 2012 kørte vi vores første forløb for at teste konceptet. En gruppe på 15 studerende mødtes over 5 uger, hvor de læste om og diskuterede indretningen af de danske ministerier og specielt særlige rådgiveres rolle. Forløbet mundede ud i to møder med to praktikere – i dette tilfælde: særlige rådgivere. Diskussionerne og møderne var en succes, og hovedlektien var at forløbene skal munde ud i en form for produkt og arbejdet med produktet skal struktureres som en del af forløbne fra start.

Med støtte fra institutleder Lars Bo Kaspersen og mentor på projektet professor Peter Nedergaard starter vi nu foreningen formelt op til efterårssemesteret, hvor vi planlægger at afholde 3 forløb. Her vil i alt ca. 50 studerende dygtiggøre sig og diskutere forskellige emner for til sidst at møde praktikere fra virkelighedens verden, og få indsigt i deres tilgang til de problemstillinger, de har arbejdet med.

Hvad tilbyder vi?
Et forum hvor man kan deltage i projektforløb, der tager udgangspunkt i specifikke problemstillinger som typisk bunder i et nyt policy-tiltag eller -forslag. Se skitse for et projektforløb.

Et sådant projektforløb vil give en ekstra indsigt i det undersøgte emne, hvor man udfordres på sin argumentation ved diskussionsmøderne, kan stille teoretisk funderede spørgsmål til de inviterede professorer og lektorer og få indsigt i embedsmandens, politikerens, debattørens eller lobbyistens hverdag og konkrete ”takes” på den givne problemstilling.

Vi giver dig mulighed for at udnytte nogle af de teoretiske redskaber, du tilegner dig på studiet, samt at anvende dem i praksis. Idéen er således, at du bliver bedre til at analysere og diskutere cases fra virkelighedens verden – færdigheder som i sidste ende gør dig til en dygtigere akademiker.

Policy Forum tilbyder dig ligeledes at indgå i den organiserende del af projektforløb som Projektansvarlig, hvis du har mod på at agere tovholder og organisator, hvor man er med til at tilrettelægge forløbet, sammensætte en projektgruppe og arrangere møder med eksperter og praktikere.

Hvem kan være med?
Alle studerende med interesse for politiske problemstillinger og lyst til fordybelse og udfordring. Foreningen er stiftet af statskundskabere, men allerede i vores første forløb havde vi deltagere fra fire forskellige studier.

Du kan både tage kontakt til os, hvis du ligger inde med en idé eller et spørgsmål, som du synes kunne være spændende at fordybe sig i sammen med en gruppe af studerende med samme interesser, eller du kan tilmelde dig planlagte forløb som medlem af projektgruppen. Projektforløb vil løbende blive præsenteret her på hjemmesiden og udsendt til vores netværk.

Hvordan bliver jeg involveret?
Bliv aktiv. Du er altid velkommen til at sende os en uforpligtende e-mail med diverse spørgsmål og forespørgsler, ligesom at du kan blive en del af netværket ved at skrive dig på vores mailingliste, hvor vi fra tid til anden vil sende nyheder og informationer om kommende projektforløb ud.