Forår 2016 - Stigende medicinudgifter - En bombe under den danske velfærdsstat?

Dette forløb undersøger, hvorvidt stigende medicinudgifter er en bombe under den danske velfærdsstat. På blot otte år er udgifterne til medicin steget med over 70%, og frem mod 2020 forventes medicinudgifterne at stige til over 13,2 mia. kr.

De stigende medicinudgifter medfører et både økonomisk- og etisk dilemma. Hvis udgifterne stiger med samme hast fremover, kræver det omfattende besparelser på andre områder i sundhedssektoren, eller flere penge til sundhedssektoren.

Som del af løsningen efterspørger Danske Regioner samt flere politikere og læger et prioriteringsinstitut, som man har i Norge. Prioriteringsinstituttet skal vurdere, hvorvidt ny, dyr medicin har tilstrækkelig effekt til, at det skal anvendes. Danske Patienter og Lægevidenskabeligt Selskab er dog kritiske for dette og foreslår i stedet et behandlingsråd, som skal samle og forbedre de nuværende instanser.

Uanset hvilken type prioritering, der potentielt gennemføres, indebærer det et dilemma om, hvem der skal behandles, og hvem der ikke skal. Samtidig rejser det et uomgængeligt dilemma ift. at sætte ’pris’ på menneskeliv.

 

Problemstillinger til videre undersøgelse:

-       Hvordan kan de stigende medicinudgifter håndteres?

-       Hvordan kan hhv. et prioriteringsinstitut eller behandlingsråd bidrage til løsningen? – Og hvordan skal man i så fald prioritere?

-       Er det etisk forsvarligt at prioritere mellem menneskers liv og helbred? – Og hvilken betydning har en prioritering for princippet om let og lige adgang til behandling?

-       Kan det danske sundhedsvæsen lære af det norske, engelske eller amerikanske?

-       Hvordan kan det offentlige bruge sin købermagt til at presse medicinalindustriens priser?

-       Er de stigende medicinudgifter overhovedet et problem – og vil de blive ved med at stige?

 

Relevante personer kunne fx være:

Professor i sundhedsøkonomi, Kjeld Møller Pedersen eller professor i KORA, Jakob Kjellberg

Direktør for Danske Regioner, Adam Wolf

Embedsmænd fra Finansministeriet, Social- og indenrigsministeriet eller Sundheds- og ældreministeriet

Etisk Råd

Danske Patienter eller Lægevidenskabeligt selskab

Overlæge på Bispebjerg, Anna Frølich

Sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde

Sundhedsordfører i SF, Jonas Dahl eller partiformand i Alternativet, Uffe Elbæk