Forår 2016 - Flygtninge i arbejde

Den 11. februar begyndte de såkaldte trepartsforhandlinger, som i år har fokus på integration af flygtninge på arbejdsmarkedet. Forud for mødet meldte Lars Løkke Rasmussen klart ud, at det er et samfundsproblem, som presser vores økonomi og sammenhængningskraft, og konstaterede, at forhandlingerne bliver afgørende for at rette op på årtiers fejlslagen arbejdsmarkedspolitik. Trepartsforhandlingerne er altså en ideel mulighed for at sætte fokus på et af de mest presserende samfundsproblemer: Hvordan kan vi integrere flygtninge på arbejdsmarkedet?

Vi vil i forløbet gå i dybden med denne problemstilling i gennem møder med de centrale aktører i forhandlingerne, eksperter samt se hvordan integrationen foregår i praksis. I den forbindelse kunne man gøre sig overvejelser om følgende spørgsmål: Kan de tre parter, regeringen, arbejdsgiverne og lønmodtagerne, blive enige om, hvordan vi skaber plads til flygtninge på det danske arbejdsmarked? Skal virksomheder modtage en belønning, hvis de ansætter flygtninge? Skal der indføres en særlig mindsteløn? Skal der være et større fokus på opkvalificering? Og hvad er kommunernes integrationsindsats og rammerne for den?