Forår 2016 - Hvad er god ligestillingspolitik?

Hvad er ligestilling? Har vi ligestilling i Danmark? Bør vi have ligestilling? Disse og flere spørgsmål vil vi beskæftige os med på forløbet ‘Hvad er god ligestillingspolitik?’ Vi forsøger på dette forløb, at nuancere ligestillingsdebatten ved at belyse forskellige faglige perspektiver af samme.

Indledningsvis beskæftiger vi os med de teoretiske nuancer af ligestillingsdebatten. Dette vil vi gøre i samarbejde med en psykolog og en sociolog. Konkret vil vi beskæftige os med spørgsmål angående køns funktionalitet i relation identitetsskabelse og samfundets sammenhængskraft.

Sidenhen vil vi undersøge, hvordan ligestilling rent formelt indtænkes i dansk politik. Vi ønsker i den forbindelse både at belyse hvordan, der tages hensyn til ligestilling policyudvikling, og hvordan ligestilling i praksis kan implementeres i konkrete cases. Vi vil tilegne os denne indsigt i tæt kontakt med en embedsmand og en aktør, der har praktisk erfaring med implementering af ligestilling.

Slutteligt vil vi tage kontakt til afgørende aktører i ligestillingsdebatten, med henblik på at skabe overblik over de normative synspunkter og hensyn, der gør sig gældende i samme. Vi ønsker at tage kontakt til et bredt spektrum af normative standpunkter, spændende fra  KVINFO, LGBT til mere liberale kræfter på den politiske front.
På den måde får vi både diskuteret ligestilling ud fra et teoretisk, praktisk og politisk synspunkt. Herfra er målet, at kunne sætte forskellige faglige perspektiver i relation til hinanden og dermed opnå et mere nuanceret perspektiv på ligestillingsdebatten. Vi håber dette sætter os i stand til at give et kvalificeret bud på, hvad der er god ligestillingspolitik.