Kunstig Intelligens og robotter - muligheder og udfordringer?

Under forløbet vil først forsøge at få et overblik over de forskellige perspektiver, der tegner sig inden for kunstig intelligens og robotter. Hvilke filosofiske problemer skal vi være særligt opmærksomme på? Har Steven Hawking og Elon Musks bekymringer hold i virkeligheden? Eller kan vi bare læne os tilbage og lade udviklingen inden for dette område gå sin gang? Efter en generel introduktion vil komme i kontakt med folk med kendskab til militæret, der kan fortælle os om de etiske, strategiske og ledelsesmæssige problemstillinger, der knytter sig til brug af autonome våbensystemer. Den sidste del af forløbet vil være rette mod arbejdsmarkedet, hvor vi vil komme ind på nogle af de udfordringer og muligheder, som arbejdstyrken og virksomhederne i landet vil møde i forbindelse med den øgede automatisering af arbejdsmarkedet og erhvervslivet Det er planen, at forløbet skal munde ud i et policy-paper med konkrete anbefalinger, som partierne i Folketinget kan tage op.