Den globale flygtningekrise – Hvad er Danmarks ansvar?

Flygtningekrisen er stadig højaktuel og hvordan og hvorledes situationen skal håndteres i Danmark er højst omdiskuteret.
Forløbsgruppen som har fordybet sig i flygtningekrisen er kommet frem til følgende anbefalinger.  Læs policy-papiret her.