Velkommen til Policyforum

Policyforum er en samfundsvidenskabelig studenterforening. Vores mål er at få de studerende uden for universitets mure og bruge deres faglighed på virkelighedens problemstillinger. Vi laver forløb af cirka fem ugers varighed, hvor studiegrupper fordyber sig i en problemstilling og til sidst møder en praktiker ude i embedsværket, virksomheder eller interesseorganisationer, der sidder med emnet til dagligt. Én studiegruppe per forløb.

Hvis du er studerende og kunne tænke dig at deltage i et forløb til efteråret, der snart vil blive annonceret,  eller blot vil melde dig ind i Policyforum-netværket, så skriv til info@policyforum.dk, så kommer du på mailingliste. Du kan også bruge mailen til at stille spørgsmål. Her på vores hjemmeside finder du i øvrigt information om os som forening, hvad vi laver og hvordan du ellers bliver aktiv. Se vores forløbsskitse for hvordan et typisk forløb ser ud. Tjek tidligere og kommende forløb.

Vejen til magten – en debat om lobbyisme

Policyforum inviterer til debat om lobbyisme d. 21. februar, debatten vil sætte fokus på lobbyisme og magteliten i dansk kontekst og hvilke muligheder og udfordringer, der ligger i anvendelsen af lobbyisme.

Til arrangementet vil forfatter af “Magteliten” Christoph Ellersgaard fungere som moderator for debatten.

Panelet består af:

- Steen Hansen fra konsulentfirmaet Rud Pedersen

. . . → Læs videre: Vejen til magten – en debat om lobbyisme

Policyforum takker for et godt og engageret fremmøde til gårsdagens arrangement!

Vi blev klogere på de arbejdsmetoder, som Finansministeriet og konsulentvirksomheden Struensee & Co. benytter i håndteringen af udfordringer i den offentlige sektor. Derefter gav lektor Caroline Grøn et kritisk og nuancerende perspektiv på både præsentationer og arbejdsmetoder. Dette blev efterfulgt af en paneldebat, hvor oplægsholderne besvarede spørgsmål fra de mange fremmødte.

Nu er efterårets to forløb bestemt, og du kan nå at komme med!

Vi sætter fokus på to højaktuelle politiske problemstillinger med følgende forløb på programmet:

Nordkorea – et lukket land

Mediernes fremtid

Tilmeld dig et forløb ved at skrive dit fulde navn, studie og semester til info@policyforum.dk inden den 1. oktober. Forløbene har begrænsede pladser, og man er derfor ikke sikret en plads ved tilmelding.

Vel . . . → Læs videre: Nu er efterårets to forløb bestemt, og du kan nå at komme med!

Debat mellem Finansministeriet, Struensee & Co. og lektor, Caroline Grøn

Policyforum inviterer til debat om embedsværkets virkelighed d. 26. september, hvor det debatteres hvilke udfordringer, den offentlige sektor står over for, og hvordan de kan løses.

Paneldeltagere: – Lektor i bl.a. organisationsteori og offentlig ledelse på Københavns Universitet, Caroline Howard Grøn – Ministersekretær for Sophie Løhdes kontor, Finansministeriet – Specialkonsulent i afdelingen for Kommuner . . . → Læs videre: Debat mellem Finansministeriet, Struensee & Co. og lektor, Caroline Grøn

Policyforum informationsaften 2017

Er du parat til at bruge din viden fra universitetet til at løse problemer fra den virkelige verden? Savner du at fordybe dig i et emne og blive klogere? – Så er Policyforum lige noget for dig!

Policyforum byder alle interesserede vekommen til vores introaften for efterårssemesteret 2017 d. 19. september kl. 17.15 i . . . → Læs videre: Policyforum informationsaften 2017